KERAMIKAS  PULCIŅŠ 

Nodarbības notiek brīvā, draudzīgā gaisotnē, kas bērnus rosinās darboties un radoši patstāvīgi attīstīt savas mākslinieciskās spējas veidošanā.

Pulciņā aicināti bērni no 5 gadu vecuma.

 OTRDIENĀS, plkst.12.00 - 18.50  (27.kab.) 

 ZĪMĒŠANAS  STUDIJA 

Studijas dalībnieki mācīsies zīmēt dažādās tehnikās, izkops attēlošanas prasmes un mākslinieciskās iemaņas, radošumu. Piedalīsies dažādos zīmēšanas konkursos.

Pulciņā aicināti bērni no 5 gadu vecuma.

 OTRDIENĀS, plkst.12.30 - 14.10  (35.kab.) 

 TEĀTRA  PULCIŅŠ 

Te ir vieta, kur dalībnieki var izpaust savas radošās spējas un talantus, te veidojas bērna personība, viņa gribasspēks, atjautība un runas prasme.

Pulciņā aicināti bērni no 7 gadu vecuma.

 OTRDIENĀS, plkst.16.00 - 17.15  (21.kab./zāle/) 

 ĢITĀRSPĒLES  PULCIŅŠ

Pulciņš sniedz interesi par ģitārspēli, nošu un elementārās mūzikas teorijas apmācību.

Pulciņā aicināti bērni no 8 gadu vecuma.

 TREŠDIENĀS, plkst.14.15 - 15.40 

 plkst.18.00 - 19.30 

(3.kab.) 

 APĢĒRBU DIZAINA  PULCIŅŠ 

Apgūsti prasmi dekorēt un apdarināt tērpus, ģērbties skaisti un veidot vidi ap sevi skaistu.

Pulciņā aicināti bērni no 9 - 16 gadu vecuma.

 PIRMDIENĀS, plkst.15.00 - 17.00  (27.kab.) 

 "VIDES  PĒTNIEKI"

 PIRMDIENĀS, plkst.14.00 - 16.00  (33.kab.) 

 HOBIJU DARBNĪCA

"ES PROTU"

Radošajā darbnīcā izgatavosim radošas, neparastas dāvanas, dekorus, mīļlietiņas un citas interesantas lietas no dažādiem materiāliem sev un draugiem.

Pulciņā aicināti bērni no 5 gadu vecuma.

 PIRMDIENĀS, plkst.16.15 - 17.45  (33.kab.) 

 FOLKLORAS  KOPA

"DZĒRVĪTE"

Iespēja bērniem un jauniešiem iemācīties spēlēt instrumentus, dziedāt tautasdziesmas un piedalīties rotaļās.

Pulciņā aicināti bērni no 6 gadu vecuma.

 TREŠDIENĀS, plkst.16.30 - 17.50  (21.kab./zāle/) 

 KLAVIERSPĒLES PULCIŅŠ 

Dalībniekiem ir iespēja apgūt klavierspēles pamatus un iemācīties spēlēt klasiskus vai mūsdienīgus skaņdarbus pēc savas izvēles.

Pulciņā aicināti bērni no 7 gadu vecuma.

 Nodarbības notiek pēc individuāla saraksta. 

 VOKĀLAIS ANSAMBLIS 

"MAZIE DZIEDĀTĀJI"

Mēs dziedam, rotaļājamies, spēlējam mūzikas instrumentus un atkal dziedam!

Pulciņā aicināti bērni no 4 - 7 gadu vecuma.

 OTRDIENĀS un CETURTDIENĀS,  plkst.18.00 - 18.40 

 ROTAĻDEJU  PULCIŅŠ 

Nāc dejot un apgūt jaunus deju soļus!

Pulciņā aicināti bērni no 3 gadu vecuma.

 PIRMDIENĀS, plkst.17.30 - 18.10 

OTRDIENĀS, plkst.17.30 - 18.20 

(21.kab./zāle/) 

 TEKSTILDIZAINA PULCIŅŠ 

Pulciņā varēs iepazīties ar tekstilmākslas un aušanas tehnikām, steļļu un aužamo stāvu iekārtošanu, izmantot savas iegūtās zināšanas savā iecerētā tekstilizstrādājuma izveidei. 

Pulciņā aicināti bērni no 9 - 16 gadu vecuma.

 CETURTDIENĀS, plkst.13.30 - 14.10  (35.kab.) 

 SPORTA DEJU PULCIŅŠ 

Nodarbībās mācīs skaisti dejot, apgūt elementārās pamatzināšanas deju soļos, veidot staltu stāju un gaitu, piedalīties konkursos un sacensībās.

 TREŠDIENĀS, plkst.15.45 - 16.45  (21.kab./zāle/) 

 SITAMINSTRUMENTU PULCIŅŠ 

Strādāsim kopā pie ritma izjūtas un koordinācijas vingrinājumiem.

Pulciņā aicināti bērni no 7 - 16 gadu vecuma.

 PIEKTDIENĀS, plkst.15.30 - 17.50  (28.kab.)