top of page

Sniegainā 15.decembra pēcpusdienā Rūķupē (Ziemupē) pie Ziemassvētku vecīša notika Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes rīkots pasākums uz kuru tika aicināti dalībnieki par veiksmīgu piedalīšanos zīmēšanas konkursā "Ziemassvētku apsveikuma kartiņa".

No Grobiņas Skolēnu interešu centra Izglītības pārvaldes Pateicības rakstu saņēma SIC zīmēšanas pulciņa dalībnieces Emma Špickopfa un Līva Kuncīte.

Priecājamies un lepojamies ar mūsu audzēkņiem un pulciņa skolotāju Kristīni Ulberti!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Ieskandinot Ziemassvētkus 13.decembra vakarā notika Grobiņas Skolēnu interešu centra pasākums "Rūķu māmiņas Ziemassvētku pasaka".

Sirsnīgs un mīļš paldies par svētku prieku un noskaņu -

rotaļdeju pulciņam ar tautas deju ievirzi /sk.Ginta Kampare un Ineta Liepiņa/, vokālajam pulciņam "Mazie dziedātāji" /sk.Dace Vilkaste/, klavierspēles pulciņam /sk. Ilva Liepiņa/, ģitārspēles pulciņam un folkloras kopai "Dzērvīte" /sk. Antra Arnolda/, teātra pulciņam /sk.Aija Niedola/, apģērba dizaina pulciņam /sk.Gunda Melvere/, bungu pulciņam / sk.Kristaps Pucens/.

Novēlam, lai Ziemassvētki Jums ir patiesa prieka laiks, kad Jūs sajūtat laimes un mīlestības dāvanas! Priecīgus un ģimenes siltuma piepildītus Ziemassvētkus!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

Ziemassvētki, Ziemassvētki

Kā mēs jūs gaidījām!

Daudz darbiņi padarīti

Daudz dziesmiņu izdziedāts!

SIC pulciņa "Darbīgie pirkstiņi" dalībnieki čakli gatavojušies svētkiem un visus sveic: Lai sirdsmīļi Ziemassvētki!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Grobiņas SIC zīmēšanas (sk.Kristīne U.), keramikas (sk.I.Rence) un vides pētnieku /B.Ignatova/ pulciņu dalībnieki ar prieku gaida Ziemassvētkus, attēlojot to radošos darbos, un pašu rokām darina sirsnīgas dāvaniņas, ar kurām iepriecināt savus tuviniekus.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

22.novembrī Grobiņas SIC folkloras kopas "Dzērvīte" dalībniece Marta Ošeniece piedalījās Stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa", Kurzemes kārtā, Liepājā, folkloras centrā Namīns.

Martai tā bija pirmā lielā uzstāšanās pasaku stāstīšanā. Dalībnieki klausījās cits citu un piedalījās puzuru gatavošanas darbnīcā.

Paldies Martas vecākiem par līdzdarbošanos un atbalstu!

WhatsApp Image 2022-11-25 at 11.49.04.jpeg

Sagaidot Latvijas 104.dzimšanas dienu Grobiņas Mūzikas skolas un Skolēnu interešu centra audzēkņi ar pedagogiem bija sagatavojuši svētku koncertu "Gaismas koks Latvijai". Ar dziesmām, dejām, muzikāliem priekšnesumiem un dzejas vārdiem vēlējamies iedegt gaismiņas savu vecāku, draugu un līdzcilvēku sirdīs, izgaismojot koku, kurš radīja svētku noskaņu, prieku un mīlestību Latvijas dzimšanas dienā. Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem par ieguldīto darbu un svētku noskaņu!

Iededziet svecīti logā, iededziet Latvijai to, lai liesmiņa mazā un skaistā, silda un pasargā to! Daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!

Foto: Toms Bokums

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/28

Latvijai dzimšanas diena! Svētki rada kopības un piederības sajūtu, liek katram sirsniņā uzvirmot īpašām patriotiskām jūtām. Arī Grobiņas SIC mākslas pulciņu – keramikas /sk.Inese Rence/, zīmēšanas /sk.Kristīne Ulberte/, “Darbīgie pirkstiņi” /sk.Aiga Griniece/, "Apģērbu dizains” /sk.Gunda Melvere/ un vides pulciņa /sk.Biruta Ignatova/ pedagogi un audzēkņi sveic Latviju 104.dzimšanas dienā!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

SIC Vides pētnieku pulciņš (sk.Biruta Ignatova) un Zīmēšanas pulciņš (sk.Kristīne Ulberte) Helovīnu dienā izzinošā un radošā nodarbībā kurināja uguni, cepa maršmelovus, taisīja ķirbja maskas un attēloja šo dienu zīmējumos.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

"Rudentiņš bagāts vīrs

Daudz tu mums prieku devi...."

SIC pulciņa "Darbīgie pirkstiņi" audzēkņi septembrī un oktobrī priecājās par krāsaino dabu, skaistajām koku lapām, rudens krāšņajiem ziediem, lietus lāsītēm un varavīksni! To visu centāmies atspoguļot savos darbiņos! 🍁🍁🍁

/pulciņa "Darbīgie pirkstiņi" skolotāja Aiga/

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

SIC "Vasaras skoliņas" radošās nodarbības augustā noslēgušās! Pirmo nedēļu aizvadījām sportiskā garā! Mācījāmies par Olimpiskajām spēlēm, sportojām, kustējāmies un sacentāmies paši savā pieccīņā. Katrs "Vasaras skoliņas" dalībnieks tika pie sava čempiona titula!

Otrajā nedēļā "Vasaras skoliņas" dalībnieki iepazina dažādas tautas un to tradīcijas, apguva ceļošanai nepieciešamās prasmes. Šīs nedēļas laikā devāmies arī īstā ceļojumā uz Ventspili - zinātnes centru "VIZIUM". Abu nedēļu noslēgumā dalībnieki gatavoja saldu launagu un aicināja vecākus uz nelielu koncertu. Paldies visām skolotājām par nodarbībām un kafejnīcai "Dzērves ligzda" par gardām pusdienām un launagu!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/49

18.jūnijā SIC Klavierspēles pulciņa dalībnieki - Darja Avaņesova, Elija Šveca, Elīsa Šveca un Darens Kristofers Tenisons - piedalījās Latvijas XII amatierpianistu ceļojošajā festivālā "Pirkstiņi pa taustiņiem 2022". Šogad festivāls norisinājās "Ielejās" Amatniekos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā un to organizēja festivāla dibinātāja Edīte Millere. Pēc koncerta visi dalībnieki, skolotāji un vecāki devās izbraucienā uz Tinkeru parku "Dižmeldri" un Piemājas ZOO "Brieži". Paldies SIC klavierspēles skolotājām Dacei Vilkastei un Evai Krastiņai-Pucenai, kā arī festivāla organizētājiem!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

SIC "Vasaras skoliņas" radošās nodarbības jūnijā veiksmīgi noslēgušās!

Pirmajā nedēļā "Vasaras skoliņas" dalībnieki devās piedzīvojumā pa lauku sētu - mūzikas nodarbībās izdziedāja un izspēlēja dziesmas par šo tēmu, gatavoja savas lauku sētas modelīti, iepazinās ar lauku sētas sadzīvi, skābēja kāpostus, darināja skaistus trauciņus, kuros kāpostus lika iekšā un nesa mājās, devāmies arī izbraucienā uz Mini Zoo "Atomi", kur lauku sētas lopiņus satikām klātienē.

Otrajā nedēļā "Vasaras skoliņas" dalībnieki devās ekspotīcijā ar Vinniju Pūku. Šīs nedēļas laikā caur dažādiem uzdevumiem bērni iepazina A. A. Milna grāmatu "Vinnijs Pūks un viņa draugi", skandināja Vinnija Pūka izdomātās dziesmiņas, gatavoja dāvanas Ēzelītim, meklēja viņa pazudušo asti, iekārtoja pūču mājas kokos, izdziedāja, izspēlēja un izdejoja Vinnija Pūka tēmu, kā arī devās kopīgā ekspotīcijā. Abu nedēļu noslēgumā dalībnieki gatavoja saldu launagu un aicināja vecākus uz nelielu koncertu.

Paldies visām skolotājām par interesantām nodarbībām un kafejnīcai "Dzērves ligzda" par gardām pusdienām un launagu!

SIC Bungu pulciņa dalībniekiem maija nodarbībās bija brīnišķīga iespēja ierakstīt savu bungu spēli un filmēties video. Piedāvājam ieskatīties video, kurā piedalās mazākie pulciņa dalībnieki. Pārējie video pieejami šeit.

Paldies skolotājam Kristapam Pucenam! Gaidīsim jaunus dalībniekus septembrī!

2022.gada marta mēnesī Dienvidkurzemes novadā notika attālinātais skatuves runas priekšnesuma video konkurss “Zvirbulis 2022”. Konkursā bija jāizpilda divi darbi – proza un dzeja. No Grobiņas Skolēnu interešu centra teātra pulciņa (skolotāja Aija Niedola), konkursā piedalījās dalībniece Ance Kreišmane /6. kl./.

Apsveicam un priecājamies par Anci Kreišmani, kura ieguva Augstākās pakāpes diplomu un tika izvirzīta uz Rīgu – 2.kārtas konkursu.

2.kārtas konkursu Rīgā vērtēja komisija sekojošā sastāvā:

1.Dace Jurka - VISC nodaļas vecākā referente un režisore

2. Dace Liepniece – režisore un pedagoģe

3. Anna Jansone – režisore un pedagoģe

Saņemot Valsts izglītības satura centra Skolēnu skatuves runas video konkursa 2.kārtas rezultātus, apsveicam un lepojamies ar Anci Kreišmani un iegūto 1.pakāpes diplomu!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Grobiņas Skolēnu interešu centra Keramikas pulciņa (skolotāja Inese Rence) dalībnieki šajā mācību gadā ir radoši veidojuši savus darbus un piedaīījušies vairākās izstādēs. Dienvidkurzemes jaunrades darbu konkursā "Svētki Dienvidkurzemē" audzēkņi dažādās vecuma grupās ieguva godalgotas vietas par saviem oriģinālajiem darbiem - 1.vieta - M.Podnieks, K.Kļava, 2.vieta - A.Galdiks, E.Petkus, L.Petkus, 3.vieta U.Tomase. Apsveicam!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Ar pavasarīgu ziedu un svētku gleznojumiem beidzies mācību gads SIC Zīmēšanas pulciņam (sk.Kristīne Ulberte). Gadu nobeigumā Pulciņa dalībnieki piedalījās Dienvidkurzemes novada interešu izglītības Vizuāli plastiskās mākslas jaunrades konkursā “Svētki Dienvidkurzemē”.

Vizuālās mākslas 6-8 gadu vecuma grupā 1. vietu ieguva pulciņa dalībniece Annika Tauriņa, 3. vietu ar vienādu punktu skaitu dalīja Lotte Špickopfa un Laura Bourbeau. 9-11 gadu vecuma grupā Evelīna Laineta Piebalga ieguva 2.vietu un Beatrise Kulpe 3.vietu.

Šēra Viviana Teklenberga 12-14 gadu vecuma grupā ieguva ATZINĪBU.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Sestdien, 21.maijā, Liepājā pulcējās Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" dalībnieki - pavisam 56 bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. Pasākumā, kas notika jau 38.reizi, visas dienas garumā uz vairākām skatuvēm muzicēja, dziedāja, dejoja un gāja rotaļās. Arī Grobiņas SIC folkloras kopa "Dzērvīte" kopā ar skolotāju Antru Arnoldu piedalījās šajā pasākumā un izbaudīja brīnišķīgās svētku sajūtas.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

SIC "Vides pulciņa" (sk. Biruta Ignatova) dalībnieki dodas laukā, pēta tuvāko apkārtni un veido radošus darbus no dabas materiāliem.

Pēdējā šī mācību gada nodarbībā visi kopā devās piknikā!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

12.maijā Grobiņas Skolēnu interešu centrs rīkoja koncertu visai ģimenei "Es mazā ziedā mīlestību nesu". Koncertā uzstājās SIC vokālais ansamblis "Mazie dziedātāji" (sk.Dace Vilkaste), teātra pulciņa (sk.Aija Niedola) un klavierspēles pulciņa (sk.Dace Vilkaste un Eva Krastiņa-Pucena) dalībnieki. Paldies, ka izvēlaties apmeklēt mūsu piedāvātos pulciņus! Pieteikšanās nākamā mācību gada pulciņiem atsāksies septembrī.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/23

Saulainā 10.maija pēcpusdienā Grobiņas Skolēnu interešu centrā notika Ritmikas un deju pulciņa Māmiņdienas koncerts "Saules stariņš māmiņai". Mazie dejotāji iepriecināja vecākus ar jautru un interesantu deju programmu, ko bija apguvuši pusgada laikā. Svētku koncertu kuplināja teātra pulciņa dalībnieki ar uzvedumu "Pazudusi varavīksne" /sk. Aija Niedola/. Mīļš paldies deju pulciņu skolotājām Gintai Kamparei un Inetai Liepiņai par ieguldīto darbu un pozitīvo attieksmi pulciņa darbā.

/SIC metodiķe Aija Niedola/

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Dienvidkurzemes novada interešu izglītības Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas jaunrades konkursa “Svētki Dienvidkurzemē” rezultāti pieejami šeit.

WhatsApp Image 2022-05-02 at 3.54_edited

SIC Apģērbu dizaina pulciņa /sk.Gunda Melvere/ darbiņi par Lieldienu tēmu, dažādas džinsa auduma idejas un priekšautiņi.