SIC "Vasaras skoliņas" radošās nodarbības augustā noslēgušās! Pirmo nedēļu aizvadījām sportiskā garā! Mācījāmies par Olimpiskajām spēlēm, sportojām, kustējāmies un sacentāmies paši savā pieccīņā. Katrs "Vasaras skoliņas" dalībnieks tika pie sava čempiona titula!

Otrajā nedēļā "Vasaras skoliņas" dalībnieki iepazina dažādas tautas un to tradīcijas, apguva ceļošanai nepieciešamās prasmes. Šīs nedēļas laikā devāmies arī īstā ceļojumā uz Ventspili - zinātnes centru "VIZIUM". Abu nedēļu noslēgumā dalībnieki gatavoja saldu launagu un aicināja vecākus uz nelielu koncertu. Paldies visām skolotājām par nodarbībām un kafejnīcai "Dzērves ligzda" par gardām pusdienām un launagu!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/49

18.jūnijā SIC Klavierspēles pulciņa dalībnieki - Darja Avaņesova, Elija Šveca, Elīsa Šveca un Darens Kristofers Tenisons - piedalījās Latvijas XII amatierpianistu ceļojošajā festivālā "Pirkstiņi pa taustiņiem 2022". Šogad festivāls norisinājās "Ielejās" Amatniekos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā un to organizēja festivāla dibinātāja Edīte Millere. Pēc koncerta visi dalībnieki, skolotāji un vecāki devās izbraucienā uz Tinkeru parku "Dižmeldri" un Piemājas ZOO "Brieži". Paldies SIC klavierspēles skolotājām Dacei Vilkastei un Evai Krastiņai-Pucenai, kā arī festivāla organizētājiem!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

SIC "Vasaras skoliņas" radošās nodarbības jūnijā veiksmīgi noslēgušās!

Pirmajā nedēļā "Vasaras skoliņas" dalībnieki devās piedzīvojumā pa lauku sētu - mūzikas nodarbībās izdziedāja un izspēlēja dziesmas par šo tēmu, gatavoja savas lauku sētas modelīti, iepazinās ar lauku sētas sadzīvi, skābēja kāpostus, darināja skaistus trauciņus, kuros kāpostus lika iekšā un nesa mājās, devāmies arī izbraucienā uz Mini Zoo "Atomi", kur lauku sētas lopiņus satikām klātienē.

Otrajā nedēļā "Vasaras skoliņas" dalībnieki devās ekspotīcijā ar Vinniju Pūku. Šīs nedēļas laikā caur dažādiem uzdevumiem bērni iepazina A. A. Milna grāmatu "Vinnijs Pūks un viņa draugi", skandināja Vinnija Pūka izdomātās dziesmiņas, gatavoja dāvanas Ēzelītim, meklēja viņa pazudušo asti, iekārtoja pūču mājas kokos, izdziedāja, izspēlēja un izdejoja Vinnija Pūka tēmu, kā arī devās kopīgā ekspotīcijā. Abu nedēļu noslēgumā dalībnieki gatavoja saldu launagu un aicināja vecākus uz nelielu koncertu.

Paldies visām skolotājām par interesantām nodarbībām un kafejnīcai "Dzērves ligzda" par gardām pusdienām un launagu!

SIC Bungu pulciņa dalībniekiem maija nodarbībās bija brīnišķīga iespēja ierakstīt savu bungu spēli un filmēties video. Piedāvājam ieskatīties video, kurā piedalās mazākie pulciņa dalībnieki. Pārējie video pieejami šeit.

Paldies skolotājam Kristapam Pucenam! Gaidīsim jaunus dalībniekus septembrī!

2022.gada marta mēnesī Dienvidkurzemes novadā notika attālinātais skatuves runas priekšnesuma video konkurss “Zvirbulis 2022”. Konkursā bija jāizpilda divi darbi – proza un dzeja. No Grobiņas Skolēnu interešu centra teātra pulciņa (skolotāja Aija Niedola), konkursā piedalījās dalībniece Ance Kreišmane /6. kl./.

Apsveicam un priecājamies par Anci Kreišmani, kura ieguva Augstākās pakāpes diplomu un tika izvirzīta uz Rīgu – 2.kārtas konkursu.

2.kārtas konkursu Rīgā vērtēja komisija sekojošā sastāvā:

1.Dace Jurka - VISC nodaļas vecākā referente un režisore

2. Dace Liepniece – režisore un pedagoģe

3. Anna Jansone – režisore un pedagoģe

Saņemot Valsts izglītības satura centra Skolēnu skatuves runas video konkursa 2.kārtas rezultātus, apsveicam un lepojamies ar Anci Kreišmani un iegūto 1.pakāpes diplomu!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Grobiņas Skolēnu interešu centra Keramikas pulciņa (skolotāja Inese Rence) dalībnieki šajā mācību gadā ir radoši veidojuši savus darbus un piedaīījušies vairākās izstādēs. Dienvidkurzemes jaunrades darbu konkursā "Svētki Dienvidkurzemē" audzēkņi dažādās vecuma grupās ieguva godalgotas vietas par saviem oriģinālajiem darbiem - 1.vieta - M.Podnieks, K.Kļava, 2.vieta - A.Galdiks, E.Petkus, L.Petkus, 3.vieta U.Tomase. Apsveicam!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Ar pavasarīgu ziedu un svētku gleznojumiem beidzies mācību gads SIC Zīmēšanas pulciņam (sk.Kristīne Ulberte). Gadu nobeigumā Pulciņa dalībnieki piedalījās Dienvidkurzemes novada interešu izglītības Vizuāli plastiskās mākslas jaunrades konkursā “Svētki Dienvidkurzemē”.

Vizuālās mākslas 6-8 gadu vecuma grupā 1. vietu ieguva pulciņa dalībniece Annika Tauriņa, 3. vietu ar vienādu punktu skaitu dalīja Lotte Špickopfa un Laura Bourbeau. 9-11 gadu vecuma grupā Evelīna Laineta Piebalga ieguva 2.vietu un Beatrise Kulpe 3.vietu.

Šēra Viviana Teklenberga 12-14 gadu vecuma grupā ieguva ATZINĪBU.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Sestdien, 21.maijā, Liepājā pulcējās Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" dalībnieki - pavisam 56 bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. Pasākumā, kas notika jau 38.reizi, visas dienas garumā uz vairākām skatuvēm muzicēja, dziedāja, dejoja un gāja rotaļās. Arī Grobiņas SIC folkloras kopa "Dzērvīte" kopā ar skolotāju Antru Arnoldu piedalījās šajā pasākumā un izbaudīja brīnišķīgās svētku sajūtas.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

SIC "Vides pulciņa" (sk. Biruta Ignatova) dalībnieki dodas laukā, pēta tuvāko apkārtni un veido radošus darbus no dabas materiāliem.

Pēdējā šī mācību gada nodarbībā visi kopā devās piknikā!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

12.maijā Grobiņas Skolēnu interešu centrs rīkoja koncertu visai ģimenei "Es mazā ziedā mīlestību nesu". Koncertā uzstājās SIC vokālais ansamblis "Mazie dziedātāji" (sk.Dace Vilkaste), teātra pulciņa (sk.Aija Niedola) un klavierspēles pulciņa (sk.Dace Vilkaste un Eva Krastiņa-Pucena) dalībnieki. Paldies, ka izvēlaties apmeklēt mūsu piedāvātos pulciņus! Pieteikšanās nākamā mācību gada pulciņiem atsāksies septembrī.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/23

Saulainā 10.maija pēcpusdienā Grobiņas Skolēnu interešu centrā notika Ritmikas un deju pulciņa Māmiņdienas koncerts "Saules stariņš māmiņai". Mazie dejotāji iepriecināja vecākus ar jautru un interesantu deju programmu, ko bija apguvuši pusgada laikā. Svētku koncertu kuplināja teātra pulciņa dalībnieki ar uzvedumu "Pazudusi varavīksne" /sk. Aija Niedola/. Mīļš paldies deju pulciņu skolotājām Gintai Kamparei un Inetai Liepiņai par ieguldīto darbu un pozitīvo attieksmi pulciņa darbā.

/SIC metodiķe Aija Niedola/

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Dienvidkurzemes novada interešu izglītības Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas jaunrades konkursa “Svētki Dienvidkurzemē” rezultāti pieejami šeit.

WhatsApp Image 2022-05-02 at 3.54_edited

SIC Apģērbu dizaina pulciņa /sk.Gunda Melvere/ darbiņi par Lieldienu tēmu, dažādas džinsa auduma idejas un priekšautiņi.

Otrajās Lieldienās, 18.aprīlī Grobiņas pilskalnā notika Lieldienu rīta pasākums, kurā piedalījās arī Grobiņas Skolēnu interešu centra pulciņu dalībnieki. SIC Vokālais ansamblis "Mazie dziedātāji" /skolotāja Dace Vilkaste/ skatītājus iepriecināja ar trim pavasarīgi jautrām dziesmām un SIC Ritmikas un deju pulciņa dalībnieki skolotājas Gintas Kampares un Inetas Liepiņas vadībā izpildīja piecas Lieldienu noskaņās iemācītas dejas.

Pasākumu kuplināja arī Skolēnu interešu centra mākslas pulciņu skolotāju radošās darbnīcas. Radošās darbnīcas organizēja skolotāja Inese Rence, Kristīne Ulberte, Aiga Griniece, Biruta Ignatova, Gunda Melvere, Inga Liepniece.

Paldies skolotājām un audzēkņiem par radīto svētku prieku!

/SIC metodiķe Aija Niedola/

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/17

Grobiņas SIC Keramikas pulciņa dalībnieku izstāde "Pavasari gaidot" /sk.Inese Rence/.

Vides pētnieku pulciņš "Ejam laukā!" /sk.Biruta Ignatova/ gatavojas Dabas aizsardzības pārvaldes kampaņas “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” skolēnu radošo darbu konkursam. Konkursa mērķis - veicināt skolēnu izpratni par abinieku būtisko lomu dabas ciklā un pievērst uzmanību ikgadējai pavasara krupju migrācijai.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

No 19.-20.martam Valmierā norisinājās LATVIJAS ČEMPIONĀTS LATĪŅAMERIKAS DEJĀS UN STANDARTDEJĀS 2022. Lepojamies ar sk.Darjas Aleškevičas audzēkņiem Gustavu un Daniju, kuri E4 grupā ieguva 1.vietu, bet otrajā dienā E6 klasē ieguva 3.vietu! Apsveicam!

Ieskats SIC Vides pulciņa "Ejam laukā!" darbiņos. Pulciņa dalībnieki kopā ar sk.Birutu Ignatovu izzinājuši jūras piekrasti, veidojuši kolāžas, pētījuši un baudījuši sniegu.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

SIC Zīmēšanas pulciņa /sk.Kristīne Ulberte/ dalībnieki turpina aktīvi darboties:

- SIC telpās apskatāma izstāde,

- ārpus telpām - arī pulciņa dalībnieku zīmētie putni sveic Grobiņu dzimšanas dienā,

- ir nosūtīti darbi konkursiem - Lidice un Melnais kaķis - ar savu stāstu par kosmosu.

SIC pulciņa "Darbīgie pirkstiņi" /sk.Aiga Griniece/ jaunie darbiņi! 

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

SIC pulciņa "Darbīgie pirkstiņi" /sk.Aiga Griniece/ dalībnieces - Sofija, Samanta, Ērika un Paula iepriecināja savus vecākus ar mīļiem Valentīndienas apsveikumiem!

Februāris ir sveču un mīlestības mēnesis... Teātra pulciņa dalībnieces - Keita Lūka un Selīna Voroņina, /skolotāja Aija Niedola/ novēl un aicina ticēt mīlestībai un visam labajam!

WhatsApp Image 2022-02-01 at 12.10.19.jpeg

SIC pulciņa "Darbīgie pirkstiņi" dalībnieki - Ērika Paula Ķepala, Sofija Anna Kulpe, Ieva Kauliņa, Luīze Dabare, Samanta Ķēniņa un Linards Kalniņš /sk.Aiga Griniece/ iepriecina mūs ar brīnišķīgām ziemas ainavām!

SIC Teātra pulciņš, "Darbīgie pirkstiņi" un folkloras kopa "Dzērvīte" pie Ziemassvētku eglītes!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Priecīgus svētkus vēl SIC Bungu pulciņš (sk.Kristaps Pucens)!

3.jpg
WhatsApp Image 2021-12-16 at 21.13.01.jpeg
WhatsApp Image 2021-12-15 at 18.42.48.jpeg

Vides pētnieku Valtera Kigitoviča un Mārtiņa Kauliņa ziemīgie darbiņi,

skolotāja Biruta Ignatova.

Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,

Kad debesīs sniega dzirnavas maļ.

Mums cerība laimes pakavus

No zvaigžņu mirdzuma kaļ.

 

Teātra pulciņa dalībnieki un sk.Aija Niedola visiem novēl - mieru, mīlestību un prieku, jo patiesā Ziemassvētku burvība slēpjas sirds siltumā un brīnumos! Priecīgus svētkus! 

SIC Sporta deju pulciņa (skolotāja Darja Aleškeviča) Ziemassvētku sveiciens!

SIC jauno ģitāristu Ziemassvētku apsveikums! Adrians Pričins, Dita Heidija Hehte un skolotāja Antra Arnolda izpilda Laura Reinika dziesmu "Sniega eņģeļi".

Klavierspēles pulciņa dalībniece Darja Avaņesova un sk.Dace Vilkaste izpilda velsiešu tautas dziesmu "Pošam visu greznā rotā".

SIRSNĪGU  4.ADVENTI!

SIC Zīmēšanas pulciņa (sk.Kristīne Ulberte) piparainie un baltie Ziemassvētku

gaidīšanas darbiņi.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Jau izsenis latviešiem Ziemassvētku laiks ir ķekatās iešanas laiks. Ņem piemēru no folkloras kopas "Dzērvīte" (skolotāja Antra Arnolda), pagatavo kādu vienkāršu masku un dodies masku gājienā arī tu!

Pašus mazākos SIC pulciņu ROTAĻDEJAS AR TAUTAS DEJU IEVIRZI (skolotājas - Ginta Kampare, Ineta Liepiņa) un "MAZIE DZIEDĀTĀJI" (skolotāja Dace Vilkaste) dalībniekus Ziemassvētku vecītis jau ir paspējis apciemot, arī kopā uzdejot un padziedāt!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

Sirsnīgs sveiciens no SIC pulciņa "Mazie dziedātāji" (sk.Dace Vilkaste) dalībnieces Martas Ošenieces!

Edītes Putniņas mūzika un vārdi - "Ziemassvētku princese"

SVEICIENS  3.ADVENTĒ!

SIC "Apģērbu dizaina" pulciņa dalībniecēm Rebekai un Vanesai būs, kur salikt savas Ziemassvētku dāvanas! Abas meitenes, kopā ar skolotāju Gundu Melveri, uzšuvušas somiņas un dekoru Ziemassvētku noskaņās.

apģ.diz..jpg

SIC pulciņa "Darbīgie pirkstiņi" (sk.Aiga Griniece) bērni uztaisījuši katrs savu Adventes vainadziņu - ceļā uz Ziemassvētkiem...

Iedegsim šodien katrs savā vainadziņā jau 2 svecītes!

MIERĪGU  UN  GAIŠU  2.ADVENTI!

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Billie Eilish "Lovely" izpilda SIC Klavierspēles pulciņa dalībniece Līva Millere, skolotāja Eva Krastiņa-Pucena.

GAIŠU  UN  JAUKU  1.ADVENTI!

"Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties."

/I.Ziedonis/

Lai laikā, kad nevaram būt kopā svētkos, mēs būtu atvērti priekam, gaišām domām un labestībai, jo Latvija ir mūsu mājas, sapņi, mūsu domas, mīlestība un labie darbi.

Sveiciens skolēniem, vecākiem, skolotājiem un darbiniekiem Latvijas dzimšanas dienā!

(!) Video filmēts, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.

LATVIJAS  103.DZIMŠANAS  DIENAS  SVĒTKU  KONCERTS  "AR  LATVIJAS  VĀRDU  SIRDĪ"

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Grobiņas folkloras kopa "Dzērvīte" bija viena no dalībniekiem, kuri piedalījās Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atklāšanas koncertā "Svētki esam mēs", kuru filmēja un tiešraidē raidīja LTV1 no Kuldīgas.

Jauna pieredze, jauni iespaidi!

Foto: Mārtiņš Lēmanis

SKOLU  JAUNATNES  DZIESMU  UN  DEJU  SVĒTKU  ATKLĀŠANAS  KONCERTS  "SVĒTKI  ESAM  MĒS"

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Divas dienas nedēļas nogalē Jūrmalas Mūzikas vidusskolā tika filmēts folkloras konkursu laureātu koncerts "Rotā saule, rotā bite". No Grobiņas Skolēnu interešu centra folkloras kopas "Dzērvīte" arī Ance Dārta kopā ar skolotāju Antru Arnoldu brauca filmēt savu priekšnesumu. Jauni iespaidi, jauna pieredze! Koncertu TV varēs vērot 19.septembrī, kanālā LTV1 - sekojiet programmai!

"VASARAS  SKOLIŅA" 16. - 20.AUGUSTS

2.nedēļa "Vasaras skoliņā" veiksmīgi aizvadīta!

Laikā no 16. - 20.augustam "Vasaras skoliņas" nometnes dalībnieki radošajās nodarbībās (mūzika, deja, rokdarbi) un rīta, pēcpusdienas aktivitātēs iepazina populārākās latviešu un citu tautu pasakas. Īpaši dominēja pasakas par princesēm un indiāņiem, kā rezultātā bērni paši radīja savu pasaku - "Sniegbaltīte un 6 indiāņi".

Arī šajā nedēļā gribam teikt lielu paldies Dienvidkurzemes novada pašvaldībai par izsludināto projektu konkursu "Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai", kurš ļāva bērniem piedalīties nometnē bez vecāku līdzfinansējuma, iegūt jaunas spēles, sporta inventāru un nepieciešamos materiālus nometnes aktivitātēm un nodarbībām.

Paldies kafejnīcai "Dzērves ligzda" par garšīgām pusdienām un launagu, visām radošo nodarbību skolotājām un "nemanāmajiem rūķīšiem" par palīdzību nometnes norisē!

Uz tikšanos nākamajā vasarā!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

"VASARAS  SKOLIŅA" 9.-13.AUGUSTS

1.nedēļa SIC Vasaras skoliņā aizvadīta!!! 
Pateicoties Dienvidkurzemes novada pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam "Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai", šogad nometnē bērni varēja piedalīties bez vecāku līdzfinansējuma, kā arī iegūt jaunas spēles, sporta inventāru un nepieciešamos materiālus nometnes aktivitātēm un nodarbībām. 

Nedēļas laikā bērni darbojās radošajās nodarbībās - mūzika, deja, rokdarbi - un ar dažādu aktivitāšu un spēļu palīdzību iepazina dzīvniekus, kukaiņus, putnus, zivis un citas "dzīvās radībiņas" dabā.  Bērnu sagatavotos priekšnesumus vecākiem bija iespēja noskatīties nelielā video koncertā. 

Lielu PALDIES gribam teikt Dienvidkurzemes novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu, kafejnīcai "Dzērves ligzda" par garšīgām pusdienām un launagu, Montessori Liepāja dibinātājai Ievai Ukavicai par interesanto un izglītojošo nodarbību, kā arī visām radošo nodarbību skolotājām un "nemanāmajiem rūķīšiem" par palīdzību nometnes norisē!

Esam gatavi turpināt darbu arī otrajā "Vasaras skoliņas" nedēļā! Uz tikšanos!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

LATVIJAS  SKOLU  JAUNATNES
DZIESMU  UN  DEJU  SVĒTKI  XII  -  "SAULESVIJA"

Ilgi ir nākuši šie svētki un pa šo laiku ir notikušas daudz un dažādas pārmaiņas - mēs esam apvienojušies ne tikai dejā, dziesmā, mākslā un mūzikā, bet arī vienā lielā novadā, kura nosaukums ir Dienvidkurzeme! Dienvidkurzemes novads šajos svētkos tiek pārstāvēts ar 37 kolektīviem, kuros piedalās vairāk kā 600 dalībnieku, tajā skaitā arī Grobiņas novada Skolēnu interešu centra folkloras kopa "Dzērvīte" (vadītāja Antra Arnolda), Apģērbu dizaina pulciņš (vadītāja Gunda Melvere), Zīmēšanas pulciņš (vadītāja Kristīne Ulberte), Keramikas pulciņš (vadītāja Inese Rence), Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas un Vaiņodes mūzikas skolas apvienotais koklētāju ansamblis (vadītāja Gunita Riežniece).

Svētki ir tur, kur esam mēs un svētki ir tādi, kādi esam mēs!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
IMG_2437.jpg
IMG_2497.jpg

12.jūnijā Grobiņas Skolēnu interešu centrā notika ikgadējais amatierpianistu festivāls "Pirkstiņi pa taustiņiem". Šogad tas norisinājās 11. reizi. Festivālā piedalījās bērni un jaunieši no Grobiņas Skolēnu interešu centra, Jūrmalas pilsētas Kauguru kultūras nama klavierspēles studijas "Vēstījums", Rīgas bērnu un jauniešu centra "ĪK Auseklis", Rīgas 45.vidusskolas mūzikas klases audzēkņi, kā arī sk.Maijas Zaķis audzēkne. Neraugoties uz mācību gada īpašajiem apstākļiem klavierspēles apguvē, koncerts priecēja ar labi sagatavotiem, interesantiem un daudzveidīgiem priekšnesumiem.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

29.maijā, Grobiņas pilsētas svētku laikā, Grobiņas novada Skolēnu interešu centra Teātra pulciņa un Ritmikas deju kolektīva dejotāji iepriecināja skatītājus ar āra nodarbību priekšnesumiem.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

SIC Zīmēšanas pulciņa dalībnieces Katrīne Makarova un Evelīna Laineta Piebalga piedalījās J.Čiurlionytes mākslas skolas rīkotajā Starptautiskajā bērnu un jauniešu zīmējumu konkursā, kas veltīts Marijas Gimbutienes 100 gadu dzimšanas gadadienai "RAGANA". Konkursā piedalījās 276 dalībnieki no Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas, Sanktpēterburgas u.c. Darba tēma vecuma grupā 7-10 gadi: "Ragana uz slotas un visas citas raganas no pasakām". Laineta Evelīna Piebalga ieguva 3. vietu, Katrīne Makarova atzinību par piedalīšanos! Paldies skolotājai Kristīnei Ulbertei!

Mīlestība… Piever acis un klusiņām pasaki sev šo vienu vārdiņu…Pasaki vēlreiz un tad ieklausies. Jūti cik viens pats vārdiņš sasilda sirdi un iepriecina mammu, tēti un visu tavu ģimeni... 

Lai visām māmiņām skaisti svētki! Un daudz, daudz mazas laimītes ikdienā, kas šo dzīvi padara gaišāku un priecīgāku!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

SIC Zīmēšanas un Keramikas pulciņa dalībnieki radoši darbojas mājās ar krāsām un plastalīnu, sazinoties ar skolotājām attālināti. Zīmēšanas pulciņa dalībnieku darbi ir nosūtīti konkursam "Lidice" un arī skatāmi interešu centra ēkas logos.

VIZUĀLI  UN  VIZUĀLI  PLASTISKĀS  MĀKSLAS  KONKURSS

"RADI  ROTĀJOT"

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Grobiņas novada Skolēnu interešu centa keramikas pulciņš (skolotāja Inese Rence) un zīmēšanas pulciņš (skolotāja Kristīne Ulberte) 2020.gada pavasarī piedalījās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku – vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta konkursā “RADI ROTĀJOT”. Dalībnieki bija aicināti pētīt tēmas “ROTAS”, “ROTĀJUMI”, “ROTĀŠANĀS”, “ROTĀŠANA” dabā, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, tai skaitā latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Saņemot konkursa rezultātus, apsveicam un lepojamies ar konkursa dalībniecēm – Evelīnu Pečuli, Unu Tomasi, Paulu Jurjāni, Vanesu Laivenieci (keramikas pulciņš) – ar iegūtajiem 2.pakāpes diplomiem. Un Evelīnu Laineti Piebalgu, Karīnu Dūklavu, Māru Vārnu un Katrīnu Samati ( zīmēšanas pulciņš) arī ar iegūtajiem 2.pakāpes diplomiem.

Sirsnīgs paldies skolotājām un audzēkņiem par ieguldīto darbu un labiem rezultātiem!

/Interešu centra metodiķe Aija Niedola