svarīga informācija_karantīna2.jpg

Billie Eilish "Lovely" izpilda SIC Klavierspēles pulciņa dalībniece Līva Millere, skolotāja Eva Krastiņa-Pucena.

GAIŠU  UN  JAUKU  1.ADVENTI!

"Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties."

/I.Ziedonis/

Lai laikā, kad nevaram būt kopā svētkos, mēs būtu atvērti priekam, gaišām domām un labestībai, jo Latvija ir mūsu mājas, sapņi, mūsu domas, mīlestība un labie darbi.

Sveiciens skolēniem, vecākiem, skolotājiem un darbiniekiem Latvijas dzimšanas dienā!

(!) Video filmēts, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.

LATVIJAS  103.DZIMŠANAS  DIENAS  SVĒTKU  KONCERTS  "AR  LATVIJAS  VĀRDU  SIRDĪ"

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Grobiņas folkloras kopa "Dzērvīte" bija viena no dalībniekiem, kuri piedalījās Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atklāšanas koncertā "Svētki esam mēs", kuru filmēja un tiešraidē raidīja LTV1 no Kuldīgas.

Jauna pieredze, jauni iespaidi!

Foto: Mārtiņš Lēmanis

SKOLU  JAUNATNES  DZIESMU  UN  DEJU  SVĒTKU  ATKLĀŠANAS  KONCERTS  "SVĒTKI  ESAM  MĒS"

adventes kalendārs 2021.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Divas dienas nedēļas nogalē Jūrmalas Mūzikas vidusskolā tika filmēts folkloras konkursu laureātu koncerts "Rotā saule, rotā bite". No Grobiņas Skolēnu interešu centra folkloras kopas "Dzērvīte" arī Ance Dārta kopā ar skolotāju Antru Arnoldu brauca filmēt savu priekšnesumu. Jauni iespaidi, jauna pieredze! Koncertu TV varēs vērot 19.septembrī, kanālā LTV1 - sekojiet programmai!

"VASARAS  SKOLIŅA" 16. - 20.AUGUSTS

2.nedēļa "Vasaras skoliņā" veiksmīgi aizvadīta!

Laikā no 16. - 20.augustam "Vasaras skoliņas" nometnes dalībnieki radošajās nodarbībās (mūzika, deja, rokdarbi) un rīta, pēcpusdienas aktivitātēs iepazina populārākās latviešu un citu tautu pasakas. Īpaši dominēja pasakas par princesēm un indiāņiem, kā rezultātā bērni paši radīja savu pasaku - "Sniegbaltīte un 6 indiāņi".

Arī šajā nedēļā gribam teikt lielu paldies Dienvidkurzemes novada pašvaldībai par izsludināto projektu konkursu "Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai", kurš ļāva bērniem piedalīties nometnē bez vecāku līdzfinansējuma, iegūt jaunas spēles, sporta inventāru un nepieciešamos materiālus nometnes aktivitātēm un nodarbībām.

Paldies kafejnīcai "Dzērves ligzda" par garšīgām pusdienām un launagu, visām radošo nodarbību skolotājām un "nemanāmajiem rūķīšiem" par palīdzību nometnes norisē!

Uz tikšanos nākamajā vasarā!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

"VASARAS  SKOLIŅA" 9.-13.AUGUSTS

1.nedēļa SIC Vasaras skoliņā aizvadīta!!! 
Pateicoties Dienvidkurzemes novada pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam "Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai", šogad nometnē bērni varēja piedalīties bez vecāku līdzfinansējuma, kā arī iegūt jaunas spēles, sporta inventāru un nepieciešamos materiālus nometnes aktivitātēm un nodarbībām. 

Nedēļas laikā bērni darbojās radošajās nodarbībās - mūzika, deja, rokdarbi - un ar dažādu aktivitāšu un spēļu palīdzību iepazina dzīvniekus, kukaiņus, putnus, zivis un citas "dzīvās radībiņas" dabā.  Bērnu sagatavotos priekšnesumus vecākiem bija iespēja noskatīties nelielā video koncertā. 

Lielu PALDIES gribam teikt Dienvidkurzemes novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu, kafejnīcai "Dzērves ligzda" par garšīgām pusdienām un launagu, Montessori Liepāja dibinātājai Ievai Ukavicai par interesanto un izglītojošo nodarbību, kā arī visām radošo nodarbību skolotājām un "nemanāmajiem rūķīšiem" par palīdzību nometnes norisē!

Esam gatavi turpināt darbu arī otrajā "Vasaras skoliņas" nedēļā! Uz tikšanos!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

LATVIJAS  SKOLU  JAUNATNES
DZIESMU  UN  DEJU  SVĒTKI  XII  -  "SAULESVIJA"

Ilgi ir nākuši šie svētki un pa šo laiku ir notikušas daudz un dažādas pārmaiņas - mēs esam apvienojušies ne tikai dejā, dziesmā, mākslā un mūzikā, bet arī vienā lielā novadā, kura nosaukums ir Dienvidkurzeme! Dienvidkurzemes novads šajos svētkos tiek pārstāvēts ar 37 kolektīviem, kuros piedalās vairāk kā 600 dalībnieku, tajā skaitā arī Grobiņas novada Skolēnu interešu centra folkloras kopa "Dzērvīte" (vadītāja Antra Arnolda), Apģērbu dizaina pulciņš (vadītāja Gunda Melvere), Zīmēšanas pulciņš (vadītāja Kristīne Ulberte), Keramikas pulciņš (vadītāja Inese Rence), Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas un Vaiņodes mūzikas skolas apvienotais koklētāju ansamblis (vadītāja Gunita Riežniece).

Svētki ir tur, kur esam mēs un svētki ir tādi, kādi esam mēs!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
IMG_2437.jpg
IMG_2497.jpg

12.jūnijā Grobiņas Skolēnu interešu centrā notika ikgadējais amatierpianistu festivāls "Pirkstiņi pa taustiņiem". Šogad tas norisinājās 11. reizi. Festivālā piedalījās bērni un jaunieši no Grobiņas Skolēnu interešu centra, Jūrmalas pilsētas Kauguru kultūras nama klavierspēles studijas "Vēstījums", Rīgas bērnu un jauniešu centra "ĪK Auseklis", Rīgas 45.vidusskolas mūzikas klases audzēkņi, kā arī sk.Maijas Zaķis audzēkne. Neraugoties uz mācību gada īpašajiem apstākļiem klavierspēles apguvē, koncerts priecēja ar labi sagatavotiem, interesantiem un daudzveidīgiem priekšnesumiem.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

29.maijā, Grobiņas pilsētas svētku laikā, Grobiņas novada Skolēnu interešu centra Teātra pulciņa un Ritmikas deju kolektīva dejotāji iepriecināja skatītājus ar āra nodarbību priekšnesumiem.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

SIC Zīmēšanas pulciņa dalībnieces Katrīne Makarova un Evelīna Laineta Piebalga piedalījās J.Čiurlionytes mākslas skolas rīkotajā Starptautiskajā bērnu un jauniešu zīmējumu konkursā, kas veltīts Marijas Gimbutienes 100 gadu dzimšanas gadadienai "RAGANA". Konkursā piedalījās 276 dalībnieki no Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas, Sanktpēterburgas u.c. Darba tēma vecuma grupā 7-10 gadi: "Ragana uz slotas un visas citas raganas no pasakām". Laineta Evelīna Piebalga ieguva 3. vietu, Katrīne Makarova atzinību par piedalīšanos! Paldies skolotājai Kristīnei Ulbertei!

Mīlestība… Piever acis un klusiņām pasaki sev šo vienu vārdiņu…Pasaki vēlreiz un tad ieklausies. Jūti cik viens pats vārdiņš sasilda sirdi un iepriecina mammu, tēti un visu tavu ģimeni... 

Lai visām māmiņām skaisti svētki! Un daudz, daudz mazas laimītes ikdienā, kas šo dzīvi padara gaišāku un priecīgāku!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

SIC Zīmēšanas un Keramikas pulciņa dalībnieki radoši darbojas mājās ar krāsām un plastalīnu, sazinoties ar skolotājām attālināti. Zīmēšanas pulciņa dalībnieku darbi ir nosūtīti konkursam "Lidice" un arī skatāmi interešu centra ēkas logos.

VIZUĀLI  UN  VIZUĀLI  PLASTISKĀS  MĀKSLAS  KONKURSS

"RADI  ROTĀJOT"

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Grobiņas novada Skolēnu interešu centa keramikas pulciņš (skolotāja Inese Rence) un zīmēšanas pulciņš (skolotāja Kristīne Ulberte) 2020.gada pavasarī piedalījās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku – vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta konkursā “RADI ROTĀJOT”. Dalībnieki bija aicināti pētīt tēmas “ROTAS”, “ROTĀJUMI”, “ROTĀŠANĀS”, “ROTĀŠANA” dabā, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, tai skaitā latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Saņemot konkursa rezultātus, apsveicam un lepojamies ar konkursa dalībniecēm – Evelīnu Pečuli, Unu Tomasi, Paulu Jurjāni, Vanesu Laivenieci (keramikas pulciņš) – ar iegūtajiem 2.pakāpes diplomiem. Un Evelīnu Laineti Piebalgu, Karīnu Dūklavu, Māru Vārnu un Katrīnu Samati ( zīmēšanas pulciņš) arī ar iegūtajiem 2.pakāpes diplomiem.

Sirsnīgs paldies skolotājām un audzēkņiem par ieguldīto darbu un labiem rezultātiem!

/Interešu centra metodiķe Aija Niedola

Rotaļdeju pulciņa audzēkņi un skolotājas - Ginta Kampare un Ineta Liepiņa - sūta sveicienus svētkos!!!

"GAISMA  MANAI  LATVIJAI!"

VIDEOKONCERTS  102.LATVIJAS  DZIMŠANAS  DIENAI

Grobiņas novada Skolēnu interešu centra pulciņu dalībnieki un skolotāji sveic Latviju 102.dzimšanas dienā ar videokoncertu "Gaisma manai Latvijai!".

Videokoncertā piedalās keramikas, zīmēšanas, teātra, klavierspēles, ģitāras spēles pulciņi, vokālais ansamblis "Mazie dziedātāji" un folkloras kopa "Dzērvīte".

 

Scenārijs - Aija Niedola

Video un skaņa - Eva Krastiņa- Pucena

Vizuālais noformējums - Biruta Ignatova

 

❗️ Video un skaņas ieraksts veikts pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskos nosacījumus.

LEJASKURZEMES KĀRTAS FOLKLORAS STĀSTNIEKU KONKURSS

"TECI, TECI VALODIŅA 2020"

124827748_659956548049505_52770437854916
125235579_659956614716165_15010491053926

6.novembrī norisinājās attālinātais Lejaskurzemes kārtas folkloras Stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa 2020". Folkloras kopas "Dzērvīte" dalībniece Ance Dārta Pinstere tika izvirzīta uz Ķēniņu cīņām Rīgā, lai pretendētu uz Stāstnieku Ķēniņa titulu.
Novēlēsim Ancei Dārtai veiksmi un izdošanos!

VASARAS  SKOLIŅA  2020

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

Arī šogad aizvadītas divas foršas un aktīvas SIC Vasaras skoliņas nedēļas! 
Kopīgi mēģinājām izglābt pasauli no atkritumiem un globālās sasilšanas, iepazinām zero waste dzīvesveidu, devāmies pārgājienā uz Liepājas RAS poligonu "Ķīvītes" un apskatījām nenovērtēto lietu muzeju. Šogad Vasaras skoliņā ciemojās arī divi viesi no Liepājas. Ieva no Montessori Liepāja pasniedza brīnišķīgu un izzinošu nodarbību par planētām, bet Krista palīdzēja sadzirdēt dažādas Visuma skaņas. Izrādās, ka arī kaktusu var spēlēt!  Abas nedēļas bērni darbojās dažādās rokdarbu un muzikālās darbnīcās. Rezultātā tika sagatavoti dažādi muzikāli priekšnesumi, kurus vēlāk ierakstījām, nofilmējām un dalījāmies ar vecākiem. Lai tikpat jauki mums izdodas arī nākamgad! Uz tikšanos!