top of page

Piekļūstamības paziņojums

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Grobiņas Skolēnu interešu centrs” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Grobiņas Skolēnu interešu centrs”- www.grobinassic.com

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Grobiņas Skolēnu interešu centrs” tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.

  • Nav pieejama teksta izmēra tālummaiņa. Mainot teksta izmēru, mainās arī attēlu izmērs.

 

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 22.06.2023. Izvērtēšanu veica Kristīne Paipa, Grobiņas Skolēnu interešu centra metodiķe.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments.pdf

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas - rakstot uz e-pastu: grobinas.sic@dkn.lv

 

Atsauksmēm un saziņai

 

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

 

E-pastā: grobinas.sic@dkn.lv

 

Zvaniet: +371 29194942

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir iestādes vadītājs.

E-pasts: grobinas.sic@dkn.lv

Tālrunis: +371 29194942

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.06.2023. 

Šo paziņojumu apstiprināja Eva Krastiņa-Pucena, Grobiņas Skolēnu interešu centra direktore.

bottom of page