top of page

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Grobiņas Skolēnu interešu centrs” (SIC), ristrācijas Nr.4151902614, ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.

Grobiņas Skolēnu interešu centra NOLIKUMS

 


2023./2024.mācību gadā Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde "Grobiņas Skolēnu interešu centrs" (SIC) piedāvā pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam iespēju darboties 14 interešu izglītības pulciņos

 


Visi pulciņi ir bezmaksas! 

Grobiņas SIC logo
Grobiņas SIC ieeja
bottom of page