© 2023 by SIC. Proudly created with Wix.com

  • Facebook

Grobiņas novada Skolēnu interešu centrs (SIC), reģistrācijas Nr.4151902614,
2019./2020.mācību gadā piedāvā pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem iespēju darboties  interešu izglītības pulciņos. 


Visi pulciņi ir bezmaksas!