IMG_2437.jpg
IMG_2497.jpg

12.jūnijā Grobiņas Skolēnu interešu centrā notika ikgadējais amatierpianistu festivāls "Pirkstiņi pa taustiņiem". Šogad tas norisinājās 11. reizi. Festivālā piedalījās bērni un jaunieši no Grobiņas Skolēnu interešu centra, Jūrmalas pilsētas Kauguru kultūras nama klavierspēles studijas "Vēstījums", Rīgas bērnu un jauniešu centra "ĪK Auseklis", Rīgas 45.vidusskolas mūzikas klases audzēkņi, kā arī sk.Maijas Zaķis audzēkne. Neraugoties uz mācību gada īpašajiem apstākļiem klavierspēles apguvē, koncerts priecēja ar labi sagatavotiem, interesantiem un daudzveidīgiem priekšnesumiem.

1/3

29.maijā, Grobiņas pilsētas svētku laikā, Grobiņas novada Skolēnu interešu centra Teātra pulciņa un Ritmikas deju kolektīva dejotāji iepriecināja skatītājus ar āra nodarbību priekšnesumiem.

1/5

SIC Zīmēšanas pulciņa dalībnieces Katrīne Makarova un Evelīna Laineta Piebalga piedalījās J.Čiurlionytes mākslas skolas rīkotajā Starptautiskajā bērnu un jauniešu zīmējumu konkursā, kas veltīts Marijas Gimbutienes 100 gadu dzimšanas gadadienai "RAGANA". Konkursā piedalījās 276 dalībnieki no Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas, Sanktpēterburgas u.c. Darba tēma vecuma grupā 7-10 gadi: "Ragana uz slotas un visas citas raganas no pasakām". Laineta Evelīna Piebalga ieguva 3. vietu, Katrīne Makarova atzinību par piedalīšanos! Paldies skolotājai Kristīnei Ulbertei!

Mīlestība… Piever acis un klusiņām pasaki sev šo vienu vārdiņu…Pasaki vēlreiz un tad ieklausies. Jūti cik viens pats vārdiņš sasilda sirdi un iepriecina mammu, tēti un visu tavu ģimeni... 

Lai visām māmiņām skaisti svētki! Un daudz, daudz mazas laimītes ikdienā, kas šo dzīvi padara gaišāku un priecīgāku!

1/9

SIC Zīmēšanas un Keramikas pulciņa dalībnieki radoši darbojas mājās ar krāsām un plastalīnu, sazinoties ar skolotājām attālināti. Zīmēšanas pulciņa dalībnieku darbi ir nosūtīti konkursam "Lidice" un arī skatāmi interešu centra ēkas logos.

VIZUĀLI  UN  VIZUĀLI  PLASTISKĀS  MĀKSLAS  KONKURSS

"RADI  ROTĀJOT"

1/4

Grobiņas novada Skolēnu interešu centa keramikas pulciņš (skolotāja Inese Rence) un zīmēšanas pulciņš (skolotāja Kristīne Ulberte) 2020.gada pavasarī piedalījās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku – vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta konkursā “RADI ROTĀJOT”. Dalībnieki bija aicināti pētīt tēmas “ROTAS”, “ROTĀJUMI”, “ROTĀŠANĀS”, “ROTĀŠANA” dabā, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, tai skaitā latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

Saņemot konkursa rezultātus, apsveicam un lepojamies ar konkursa dalībniecēm – Evelīnu Pečuli, Unu Tomasi, Paulu Jurjāni, Vanesu Laivenieci (keramikas pulciņš) – ar iegūtajiem 2.pakāpes diplomiem. Un Evelīnu Laineti Piebalgu, Karīnu Dūklavu, Māru Vārnu un Katrīnu Samati ( zīmēšanas pulciņš) arī ar iegūtajiem 2.pakāpes diplomiem.

Sirsnīgs paldies skolotājām un audzēkņiem par ieguldīto darbu un labiem rezultātiem!

/Interešu centra metodiķe Aija Niedola

Rotaļdeju pulciņa audzēkņi un skolotājas - Ginta Kampare un Ineta Liepiņa - sūta sveicienus svētkos!!!

"GAISMA  MANAI  LATVIJAI!"

VIDEOKONCERTS  102.LATVIJAS  DZIMŠANAS  DIENAI

Grobiņas novada Skolēnu interešu centra pulciņu dalībnieki un skolotāji sveic Latviju 102.dzimšanas dienā ar videokoncertu "Gaisma manai Latvijai!".

Videokoncertā piedalās keramikas, zīmēšanas, teātra, klavierspēles, ģitāras spēles pulciņi, vokālais ansamblis "Mazie dziedātāji" un folkloras kopa "Dzērvīte".

 

Scenārijs - Aija Niedola

Video un skaņa - Eva Krastiņa- Pucena

Vizuālais noformējums - Biruta Ignatova

 

❗️ Video un skaņas ieraksts veikts pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskos nosacījumus.

LEJASKURZEMES KĀRTAS FOLKLORAS STĀSTNIEKU KONKURSS

"TECI, TECI VALODIŅA 2020"

124827748_659956548049505_52770437854916
125235579_659956614716165_15010491053926

6.novembrī norisinājās attālinātais Lejaskurzemes kārtas folkloras Stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa 2020". Folkloras kopas "Dzērvīte" dalībniece Ance Dārta Pinstere tika izvirzīta uz Ķēniņu cīņām Rīgā, lai pretendētu uz Stāstnieku Ķēniņa titulu.
Novēlēsim Ancei Dārtai veiksmi un izdošanos!

VASARAS  SKOLIŅA  2020

1/14

Arī šogad aizvadītas divas foršas un aktīvas SIC Vasaras skoliņas nedēļas! 
Kopīgi mēģinājām izglābt pasauli no atkritumiem un globālās sasilšanas, iepazinām zero waste dzīvesveidu, devāmies pārgājienā uz Liepājas RAS poligonu "Ķīvītes" un apskatījām nenovērtēto lietu muzeju. Šogad Vasaras skoliņā ciemojās arī divi viesi no Liepājas. Ieva no Montessori Liepāja pasniedza brīnišķīgu un izzinošu nodarbību par planētām, bet Krista palīdzēja sadzirdēt dažādas Visuma skaņas. Izrādās, ka arī kaktusu var spēlēt!  Abas nedēļas bērni darbojās dažādās rokdarbu un muzikālās darbnīcās. Rezultātā tika sagatavoti dažādi muzikāli priekšnesumi, kurus vēlāk ierakstījām, nofilmējām un dalījāmies ar vecākiem. Lai tikpat jauki mums izdodas arī nākamgad! Uz tikšanos! 

SKATUVES  RUNAS  KONKURSS

90344167_514745965903898_284976437631805

Š.g. 11. martā Skolēnu interešu centrā notika Grobiņas novada skatuves runas konkurss.
Skolēniem skatuves runas darbi tematiski bija jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, mūzika, māksla, deja, brīvība, daba, Tēvzeme.
Konkursa dalībniekus vispirms noskaidroja skolu atlasēs, labākie 18 dalībnieki no Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas un Skolēnu interešu centra teātra pulciņa.
Katrs dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu.
Jaunos skatuves runas dalībniekus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Liepājas Universitātes lektore Sandra Okuņeva un SIC direktore Mārīte Bruža.
Konkursa dalībnieki ieguva Augstākās, 1. un 2.pakāpes diplomus (REZULTĀTI). Uz Kurzemes novadu tika izvirzīti 5 konkursa dalībnieki, kuri ieguva Augstākās pakāpes diplomu –
Krista Segliņa (2.kl), Estere Ceriņa (4.kl.), Rūta Timbare (6.kl.), Anete Laursone (9.kl.) no Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas un Ance Kreišmane ( 4.kl.) no Skolēnu interešu centra teātra pulciņa.

Apsveicam un novēlam veiksmīgu uzstāšanos Kurzemes novadā!


/Grobiņas novada Skolēnu interešu centra metodiķe Aija Niedola/

"LAI  SKAN!"  BĀRTAS  KULTŪRAS  NAMĀ

89392649_506998973345264_845859820723503

Š.g.7.martā Bārtas kultūras namā notika Grobiņas novada bērnu vokālo ansambļu un mūsdienu deju festivāls "Lai skan!" Tajā piedalījās arī interešu centra bērnu vokālais ansamblis "Mazie dziedātāji"- skolotājas Beātes Bieles vadībā, kuri ieguva Atzinību par nopietnāko un krāsaināko priekšnesumu.

"VALENTĪNDIENU  KAUSS  2020"

86294939_494762527902242_178460138012462

15.februāra Sporta deju sacensības "Valentīndienu kauss 2020" Rīgas 49.vidusskolas Sporta kompleksā:

Reinis Vītols un Aļisa Rižova ieguva 1.vietu 🏆 Bērni II E4 grupā
Gustavs Jaunsleinis un Danija Kalita ieguva 2.vietu 🥈 Bērni I+II E4 grupā

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS "ŠEKU, REKU, ZIEMASSVĒTKI KLĀT!"

DSC_0181.jpg

12.decembrī SIC pulciņu audzēkņi ieskandināja Ziemassvētkus ar koncertu "Šeku, reku, Ziemassvētki klāt!". Koncertā piedalījās vokālais ansamblis "Mazie dziedātāji" (sk.Beāte Biele), klavierspēles pulciņš (sk.Dace Vlkaste un Eva Krastiņa), apģērbu dizaina pulciņš ar tērpu skati "Apģērbu viesulis" (sk.Gunda Melvere), sitaminstrumentu spēles audzēkņi (sk.Kristaps Pucens) un teātra pulciņš ar Margaritas Stārastes pasaku "Kraukšķītis" (sk.Aija Niedola). Par labi padarītu darbu visi pulciņu dalībnieki un skolotāji saņēma arī mazas Ziemassvētku dāvaniņas.
Pēc koncerta mūs apciemoja trakulīgais rūķis, kurš visus pulciņa dalībniekus izklaidēja ar jautrām dejām un spēlēm, bet vecāki tikmēr varēja cienāties ar tēju un piparkūkām.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un organizatoriem par ieguldīto darbu! Priecīgus svētkus!

Foto no koncerta skaties mūsu galerijā.

RITMIKAS DEJU PULCIŅA ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS "KRAUKŠĶĪTIS"

1/9

Š.g.11.decembrī Skolēnu interešu centrā ritmikas deju pulciņa deju kolektīvi (sk.Ginta Kampare un Ineta Liepiņa) un teātra pulciņa dalībnieki (sk.Aija Niedola) vecākiem un vecvecākiem izstāstīja ziemas pasaku kopā ar Kraukšķīti un citiem pasaku varoņiem. Mazie dejotāji izvirpuļoja sniegpārslu deju, cepa piparkūkas, satika astoņus kustoņus un sagaidīja svētkus. Koncerta noslēgumā ieradās divi rūķi, kas kopā ar bērniem dziedāja, dejoja un priecājās. Paldies visiem koncerta dalībniekiem par jaukajiem svētku mirkļiem!

23. STĀSTNIEKU KONKURSS "TECI, TECI VALODIŅA"

ance.jpg

Sestdien, 7.decembrī Rīgas latviešu biedrības namā norisinājās bērnu un jauniešu 23.stāstnieku konkurss "Teci,teci ,valodiņa", kurš kopā pulcēja 143 lielākus un mazākus stāstniekus no visiem Latvijas novadiem.
Grobiņas novada Skolēnu interešu centra folkloras kopas "Dzērvīte" dalībniece Ance Dārta Pinstere savā vecuma grupā starp 42 dalībniekiem ieguva Dižās stāstnieces titulu. Ancei jau ir četru gadu pieredze pasaku stāstīšanā. Šogad Ance stāstīja pasaku par attapīgo zaķu ganu un viņa burvju stabulīti, kuru Ance pati izmantoja savā stāstījumā.
Ļoti priecājamies par savu Anci un turēsim īkšķus nākošgad, kad Ance cīnīsies par stāstnieku Ķēniņienes titulu.

 GMMS, SIC UN PIC VALSTS SVĒTKUS SAGAIDA AR JAUNU VIDES OBJEKTA ATKLĀŠANU UN KONCERTPROGRAMMU "LATVIJA MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ"

1/8

14.novembrī, M.Namiķa ielā 17, tika atklāts jauns kinētisks vides objekts. Tas tapa pateicoties Grobiņas pašvaldības atbalstītā projekta "Grobiņas vēju mūzika" īstenošanai. Projektu realizēja Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centra (PIC) keramikas "Podniekdarbnīcas" dalībnieki kopā ar bērniem un mākslas skolas audzēkņiem. Kopīgi tika radīti oriģināli vēja zvani, kuri ar savu dzidro vēja mūzikas skaņu piesaistīs apkārtējo uzmanību SIC, GMMS un PIC ēkai. Jauno vides objektu plkst.17.30 atklāja projekta koordinatore Inese Rence kopā ar darba autoriem. Uzreiz pēc tam visi atklāšanas dalībnieki un viesi tika iesaistīti SIC Folkloras kopas “Dzērvīte” (vadītāja Antra Arnolda) vadītajās rotaļās un pacienāti ar gardiem kārumiem.

Plkst.18.00 Grobiņas novada Skolēnu interešu centrs (SIC) un Grobiņas Mūzikas un mākslas skola (GMMS) aicināja visus 2.stāva zālē uz kopīgi organizētu Latvijas 101.dzimšanas dienai veltītu koncertprogrammu “LATVIJA MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ”, kur katrs priekšnesums tika izstāstīts, izdziedāts un izdejots cauri bilžu rāmītim. Koncerta noslēgumā, aizdedzot svecīti, katrs dalībnieks sūtīja gaismu Latvijai dzimšanas dienā.

Lepojamies ar visiem audzēkņiem, kuri šo koncertu padarīja emocionāli bagātu! Paldies visiem koncertā iesaistītajiem par ieguldīto darbu!

 

/Projekta koordinatore Inese Rence un SIC metodiķe Aija Niedola/

 LEJASKURZEMES STĀSTNIEKU KONKURSS "TECI, TECI, VALODIŅA" 

 

1/5

2019.gada 1.novembrī Lejaskurzemes stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” notika Grobiņas novada Skolēnu interešu centrā. Šajā konkursā piedalījas 22 dalībnieki no Liepājas pilsētas, Grobiņas, Priekules, Pāvilostas, Rucavas un Aizputes novadiem vecuma grupā no 6 – 15 gadiem.
Konkursantus vērtēja kompetenta un atraktīva žūrija: režisore un folkloras kopas “Atštaukas”vadītāja INĀRA KALNARĀJA, folkloras kopas “Atštaukas”dalībniece VIJA ĀBOLIŅA, bijušais stāstnieks un tagad students ARNIS ARNOLDS.
Žūrijas pārstāvji atzina, ka bērni ir cītīgi gatavojušies, jo ir jāpriecājās par katru dalībnieku, kurš ir gatavs nākt un stāstīt kaut ko no latviešu tautas folkloras, jo materiāls ir grūts ar daudziem vecvārdiem, kurus mēs ikdienā neizmantojam. Žūrija meklēja dalībniekus, kuri ir dabiski un kuru stāstā ir jaušama personība un viņš var aizraut līdzi klausītāju.
Varenās stāstnieces titulu un ceļazīmi uz Rīgu ieguva – Skolēnu interešu centra folkloras kopas “Dzērvīte” dalībniece - Ance Dārta Pinstere, skolotāja Antra Arnolda. Apsveicam un lepojamies!
7.decembrī Rīgā, Latviešu biedrības namā notiks stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” fināls, turēsim īkšķus par mūsu Anci Dārtu, lai viņai izdodas pārsteigt un iepriecināt Rīgas žuriju.

/Skolēnu interešu centra metodiķe Aija Niedola

sic_reklāma_labots.png

 ATVĒRTĀS  DURVIS  3.- 5.09. 

Grobiņas novada Skolēnu interešu centrs aicina ikvienu uz Atvērtajām durvīm no 3.līdz 5.septembrim, plkst. 13:00 - 17:00. Būs iespēja uzzināt sīkāk par katru pulciņu, pieteikt savu dalību un iepazīties ar pulciņa skolotājiem.

Uz tikšanos!

 VASARAS  SKOLIŅA  2019 

68745269_381821559196340_762507426917253

Kā jau katru gadu, arī šovasar SIC uzņēma bērnus "Vasaras skoliņā". Kopīgi aizvadījām 4 krāsainas un interesantas nedēļas - aktīvi kustējāmies, dziedājām, dejojām, spēlējām mūzikas instrumentus, sportojām, eksperimentējām, taisījām ēst, spēlējām spēles, pētījām cilvēku, dzīvniekus, kukaiņus, veidojām ziedu kompozīcijas un citus rokdarbus, kā arī sagatavojāmies diviem vecāku koncertiem un divām ballītēm. Uz tikšanos atkal nākamgad!

 PULKĀ EIMU,  PULKĀ  TEKU 2019 

60728499_335831397128690_609098316159909

Folkoras kopas "Dzērvīte" piedzīvojumi "Pulkā eimu, pulkā teku 2019" Nacionālajā sarīkojumā Iecavā. Sarīkojums kopā pulcēja 1500 dalībnieku no visas Latvijas. Laiks mūs lutināja, iepazinām jauko pilsētu Iecavu, dziedājām, dejojām, draudzējāmies ar citu kopu dalībniekiem un ļoti daudz staigājām, jo vietas, kurās vajadzēja nokļūt bija pat vairāku kilometru attālumā. Ance uzstājās folkloras konkursu laureātu koncertā Bites par palīgu.
Paldies vecākiem par atbalstu, paldies organizatoriem, paldies bērniem par izturību! Jūs esat paši labākie! 

/Folkloras kopas "Dzērvīte" vadītāja Antra Arnolda/