top of page

16.maija pievakarē Ritmikas un deju pulciņa dalībnieki kopā ar skolotājām Gintu Kampari un Inetu Liepiņu aicināja vecākus uz noslēguma nodarbību, kurā vecāki varēja iepazīties ar nodarbības norisi.

Jaunākās un vecākās grupas dalībnieki ar lielu atbildību un prieku parādīja gada laikā iemācītās prasmes. Visjautrāk un interesantāk bija, kad vecāki varēja dejot kopā ar bērniem. Tas bija tik sirsnīgi un mīļi! Noslēgumā skolotājas pasniedza Skolēnu interešu centra Apliecības tiem dalībniekiem, kuri rudenī dosies uz skolu un kuri ir darbojušies pulciņā trīs gadus. Pasākums noslēdzās ar sirsnīgiem apsveikumiem un labā vēlējumiem. Milzīgs paldies abām skolotājām, Gintai un Inetai, par ieguldīto darbu! Skolotājas ir vadījušās pulciņu piecus un četrus gadus ar lielu pacietību un mīlestību pret bērniem. Lai saulaina un brīnišķīgiem piedzīvojumiem piepildīta vasara!

2022./2023.mācību gadā Grobiņas SIC Bungu pulciņš pie sk.Kristapa Pucena bija ļoti pieprasīts un kopā saaicinājis gandrīz 20 bungu mīļotāju. Nodarbību laikā bērni strādā pie savas motorās koordinācijas, muskuļu atmiņas un ritma izjūtas, lai vieni paši spētu sēsties pie bungām un spēlēt līdzi savām mīļākajām dziesmām. Lūk, arī neliels ieskats tajā, ko katrs pulciņa dalībnieks gada laikā ir apguvis.

Pulciņiem nākamajā gadā varēs pieteikties septembra sākumā. Sekojiet līdzi informācijai www.grobinassic.com un Facebook lapā.

11.maijā Skolēnu interešu centra mākslinieciskie pulciņi kopā ar Loti no Izgudrotāju ciemā aicināja vecākus un tuviniekus uz ģimenes koncertu “Es mazā ziedā mīlestību nesu”. Lote ar jautriem un noderīgiem stāstiem iepriecināja gan dalībniekus, gan skatītājus.

Koncertā piedalījās – vokālais ansamblis “Mazie dziedātāji” /sk.D.Vilkaste/, ritmikas un deju pulciņa dalībnieki /sk.G.Kampare un I.Liepiņa/, ģitārspēles pulciņa un folkloras kopas “Dzērvīte” dalībnieki /sk.A.Arnolda/, teātra pulciņš /sk.A.Niedola/, klavierspēles pulciņa dalībnieks /sk.I.Liepiņa/, apģērba dizaina pulciņa dalībnieces /sk.G.Melvere/ un bungu pulciņa dalībnieks /sk.K.Pucens/.

Paldies visiem skolotājiem un pulciņa dalībniekiem par brīnišķīgo koncertu. Paldies vecākiem, ka izvēlējāties saviem bērniem tieši mūsu piedāvātos pulciņus! Uz tikšanos septembrī!

Šogad ceļojošais amatierpianistu festivāls "Pirkstiņi pa taustiņiem" bija aizceļojis uz Priekuli, kur kultūras namā notika festivāla koncerts. Koncertā piedalījās tā ikgadējie dalībnieki no Jūrmalas Kauguru kultūras nama klavierspēles pulciņa "Vēstījums" un šī gada festivāla organizētāji Grobiņas Skolēnu interešu centra audzēkņi, taču pirmo gadu piedalījās Rīgas Valdorfa skolas audzēkņi un Ārijas Helmūtes Mūzikas klases Liepājā audzēkņi.

No Grobiņas SIC piedalījās 3 skolotājas I.Liepiņas audzēkņi - Ernests Kreics, Darens Kristofers Tenisons, Akvelīna Gertnere -, un skolotājas D.Vilkastes audzēknis Ralfs Kontrausks.

Pēc koncerta festivāla dalībniekiem bija arī iespēja doties nelielā ekskursijā pa Priekuli, vietējā gida pavadībā.

Grobiņas Skolēnu interešu centrs saka lielu paldies Priekules kultūras nama vadītājai par laipno un viesmīlīgi uzņemšanu un festivāla dalībniekiem par brīnišķīgo koncertu un pozitīvajām emocijām!

15.aprīlī, mazo vokālistu konkursā “Dienvidkurzemes novada Cālis – 2023” 1. kārtā piedalījās arī divas brašas dziedātājas no Grobiņas Skolēnu interešu centra vokālā pulciņa "Mazie dziedātāji":

Anna Hermane - nominācija "Saulainākais cālis"

Kate Hermane - nominācija "Ziņkārīgākais cālis"

Paldies skolotājai Dacei Vilkastei un vecākiem par atbalstu!

15.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā notika Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija 2023" fināls, kurā piedalījās Grobiņas Skolēnu interešu centra folkloras kopas "Dzērvīte" dalībniece Marta Ošeniece /sk. Antra Arnolda/. Žūrija konkursā vērtēja - priekšnesuma muzikalitāti, dziedājuma dabiskumu, skaidru artikulāciju un dikciju.

Marta izpildīja divas latviešu tautas dziesmas un konkursā ieguva I pakāpes diplomu, Diždižās dziedātājas titulu. Apsveicam un lepojamies ar Martas lieliskajiem panākumiem! Paldies skolotājai un vecākiem par darbu un atbalstu konkursā!

Marta-finals.jpg

Pavasaris SIC pulciņā “Darbīgie pirkstiņi” pie skolotājas Aigas Grinieces!

10.aprīlī, Grobiņas pilsdrupās grobiņniekus gaidīja Lieldienu Zaķis ar Feju, lai ar dažādām aktivitātēm svinētu otrās Lieldienas. Šajā Lieldienu pasākumā visai ģimenei, ar priekšnesumiem piedalījās arī audzēkņi no Grobiņas Skolēnu interešu centra. Ar divām dziesmām: "Dāmītes" un "Lieldienu rītiņā" uzstājās sk.D.Vilkastes vadītais vokālais ansamblis "Mazie dziedātāji." Sk.A.Niedolas vadītais teātra pulciņš parādija fragmentu no Maijas Kudapas lugas "Tīģerēns Binkijs" un sk.A.Arnoldas vadīto folkloras kopu "Dzērvīte" pārstāvēja Marta Ošeniece, kura nodziedāja 2 tautas dziesmas.

31.martā Bārtas kultūras namā notika Kurzemes reģiona bērnu folkloras kopu sarīkojums "Amats - dzīves zelta pamats", kurā piedalījās ap 200 dalībnieku no 12 folkloras kopām. Katra fokloras kopa žūrijai un skatītājiem rādīja savu individuālo programmu par kādu amatu. "Dzērvīte" bija sagatavojusi stāstu par zvejniekiem un zvejniecību.

Lepojamies ar mūsu Grobiņas SIC folkloras kopu "Dzērvīte", kura šajā sarīkojumā ieguva 1.pakāpes Diplomu! Paldies folkloras kopas vadītājai Antrai Arnoldai!

Lepojamies ar mūsu mākslas pulciņu dalībniekiem, kuru darbiņi izvirzīti Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2.kārtā, Ventspilī!

Zīmēšanas pulciņa dalībnieki, sk.Kristīne Ulberte:

- Evelīna Laineta Piebalga "Baltijas jūra krāsās"

- Hanna Liepa "Latvijas pļava"

- Emma Špickopfa "Latvijas daba pavasarī"

Keramikas pulciņa dalībnieki, sk.Inese Rence:

- Daniela Jēkabsone "Sklandarauši ar pienu"

- Paula Auzeniece "Mans ziedu dārzs"

- kolektīvs darbs "Tautumeitas"

Pulciņa "Vides pētnieki" dalībnieki, sk.Biruta Ignatova:

- kolektīvs darbs "Stop - saudzēsim bites!"

Apģērbu dizaina pulciņa dalībnieki, sk.Gunda Melvere ar tērpu kolekciju.

Turam īkšķus, lai izdodas izturēt arī 2.konkursa kārtu!

Šodien (9.martā) Liepājā BJC "Vaduguns" notika Lejaskurzemes novada folkloras dziedātāju konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija" pusfināls. Grobiņas SIC Folkloras kopas "Dzērvīte" (sk.A.Arnolda) dalībniece Marta Ošeniece ieguva 1.pakāpes Diplomu "Dižā dziedātāja" un ceļazīmi uz konkursa finālu Rīgā. Apsveicam Martu un turēsim īkšķus finālā!

Grobiņas Skolēnu interešu centra "Keramikas" (sk.I.Rence) un "Vides pētnieku" (sk.B.Ignatova) pulciņu dalībnieki priecē ar saviem radošajiem darbiem izstādē "Pavasari gaidot!".

Noslēgusies 51. Starptautiskā bērnu mākslas darbu konkursa Latvijas kārtas darbu vērtēšana.

Ar Valsts Izglītības satura centra vērtēšanas komisijas lēmumu, tālāk ceļam uz 51. Starptautisko bērnu mākslas izstādi Čehijas pilsētā LIDICĒ, tika izvirzīti 126 mākslas darbi no 1174.

LEPOJAMIES, ka laureātu vidū ir Grobiņas Skolēnu interešu centra keramikas pulciņa dalībniece ESTERE KONTRAUSKA, ar keramikas darbu "Rozā mākonī" ( skolotāja Inese Rence)!

Vēlam labus rezultātus Lidicē!

Sniegainā 15.decembra pēcpusdienā Rūķupē (Ziemupē) pie Ziemassvētku vecīša notika Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes rīkots pasākums uz kuru tika aicināti dalībnieki par veiksmīgu piedalīšanos zīmēšanas konkursā "Ziemassvētku apsveikuma kartiņa".

No Grobiņas Skolēnu interešu centra Izglītības pārvaldes Pateicības rakstu saņēma SIC zīmēšanas pulciņa dalībnieces Emma Špickopfa un Līva Kuncīte.

Priecājamies un lepojamies ar mūsu audzēkņiem un pulciņa skolotāju Kristīni Ulberti!

Ieskandinot Ziemassvētkus 13.decembra vakarā notika Grobiņas Skolēnu interešu centra pasākums "Rūķu māmiņas Ziemassvētku pasaka".

Sirsnīgs un mīļš paldies par svētku prieku un noskaņu -

rotaļdeju pulciņam ar tautas deju ievirzi /sk.Ginta Kampare un Ineta Liepiņa/, vokālajam pulciņam "Mazie dziedātāji" /sk.Dace Vilkaste/, klavierspēles pulciņam /sk. Ilva Liepiņa/, ģitārspēles pulciņam un folkloras kopai "Dzērvīte" /sk. Antra Arnolda/, teātra pulciņam /sk.Aija Niedola/, apģērba dizaina pulciņam /sk.Gunda Melvere/, bungu pulciņam / sk.Kristaps Pucens/.

Novēlam, lai Ziemassvētki Jums ir patiesa prieka laiks, kad Jūs sajūtat laimes un mīlestības dāvanas! Priecīgus un ģimenes siltuma piepildītus Ziemassvētkus!

Ziemassvētki, Ziemassvētki

Kā mēs jūs gaidījām!

Daudz darbiņi padarīti

Daudz dziesmiņu izdziedāts!

SIC pulciņa "Darbīgie pirkstiņi" dalībnieki čakli gatavojušies svētkiem un visus sveic: Lai sirdsmīļi Ziemassvētki!

Grobiņas SIC zīmēšanas (sk.Kristīne U.), keramikas (sk.I.Rence) un vides pētnieku /B.Ignatova/ pulciņu dalībnieki ar prieku gaida Ziemassvētkus, attēlojot to radošos darbos, un pašu rokām darina sirsnīgas dāvaniņas, ar kurām iepriecināt savus tuviniekus.

22.novembrī Grobiņas SIC folkloras kopas "Dzērvīte" dalībniece Marta Ošeniece piedalījās Stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa", Kurzemes kārtā, Liepājā, folkloras centrā Namīns.

Martai tā bija pirmā lielā uzstāšanās pasaku stāstīšanā. Dalībnieki klausījās cits citu un piedalījās puzuru gatavošanas darbnīcā.

Paldies Martas vecākiem par līdzdarbošanos un atbalstu!

WhatsApp Image 2022-11-25 at 11.49.04.jpeg

Sagaidot Latvijas 104.dzimšanas dienu Grobiņas Mūzikas skolas un Skolēnu interešu centra audzēkņi ar pedagogiem bija sagatavojuši svētku koncertu "Gaismas koks Latvijai". Ar dziesmām, dejām, muzikāliem priekšnesumiem un dzejas vārdiem vēlējamies iedegt gaismiņas savu vecāku, draugu un līdzcilvēku sirdīs, izgaismojot koku, kurš radīja svētku noskaņu, prieku un mīlestību Latvijas dzimšanas dienā. Liels paldies visiem koncerta dalībniekiem par ieguldīto darbu un svētku noskaņu!

Iededziet svecīti logā, iededziet Latvijai to, lai liesmiņa mazā un skaistā, silda un pasargā to! Daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!

Foto: Toms Bokums

Latvijai dzimšanas diena! Svētki rada kopības un piederības sajūtu, liek katram sirsniņā uzvirmot īpašām patriotiskām jūtām. Arī Grobiņas SIC mākslas pulciņu – keramikas /sk.Inese Rence/, zīmēšanas /sk.Kristīne Ulberte/, “Darbīgie pirkstiņi” /sk.Aiga Griniece/, "Apģērbu dizains” /sk.Gunda Melvere/ un vides pulciņa /sk.Biruta Ignatova/ pedagogi un audzēkņi sveic Latviju 104.dzimšanas dienā!

SIC Vides pētnieku pulciņš (sk.Biruta Ignatova) un Zīmēšanas pulciņš (sk.Kristīne Ulberte) Helovīnu dienā izzinošā un radošā nodarbībā kurināja uguni, cepa maršmelovus, taisīja ķirbja maskas un attēloja šo dienu zīmējumos.

"Rudentiņš bagāts vīrs

Daudz tu mums prieku devi...."

SIC pulciņa "Darbīgie pirkstiņi" audzēkņi septembrī un oktobrī priecājās par krāsaino dabu, skaistajām koku lapām, rudens krāšņajiem ziediem, lietus lāsītēm un varavīksni! To visu centāmies atspoguļot savos darbiņos! 🍁🍁🍁

/pulciņa "Darbīgie pirkstiņi" skolotāja Aiga/

SIC "Vasaras skoliņas" radošās nodarbības augustā noslēgušās! Pirmo nedēļu aizvadījām sportiskā garā! Mācījāmies par Olimpiskajām spēlēm, sportojām, kustējāmies un sacentāmies paši savā pieccīņā. Katrs "Vasaras skoliņas" dalībnieks tika pie sava čempiona titula!

Otrajā nedēļā "Vasaras skoliņas" dalībnieki iepazina dažādas tautas un to tradīcijas, apguva ceļošanai nepieciešamās prasmes. Šīs nedēļas laikā devāmies arī īstā ceļojumā uz Ventspili - zinātnes centru "VIZIUM". Abu nedēļu noslēgumā dalībnieki gatavoja saldu launagu un aicināja vecākus uz nelielu koncertu. Paldies visām skolotājām par nodarbībām un kafejnīcai "Dzērves ligzda" par gardām pusdienām un launagu!

18.jūnijā SIC Klavierspēles pulciņa dalībnieki - Darja Avaņesova, Elija Šveca, Elīsa Šveca un Darens Kristofers Tenisons - piedalījās Latvijas XII amatierpianistu ceļojošajā festivālā "Pirkstiņi pa taustiņiem 2022". Šogad festivāls norisinājās "Ielejās" Amatniekos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā un to organizēja festivāla dibinātāja Edīte Millere. Pēc koncerta visi dalībnieki, skolotāji un vecāki devās izbraucienā uz Tinkeru parku "Dižmeldri" un Piemājas ZOO "Brieži". Paldies SIC klavierspēles skolotājām Dacei Vilkastei un Evai Krastiņai-Pucenai, kā arī festivāla organizētājiem!

SIC "Vasaras skoliņas" radošās nodarbības jūnijā veiksmīgi noslēgušās!

Pirmajā nedēļā "Vasaras skoliņas" dalībnieki devās piedzīvojumā pa lauku sētu - mūzikas nodarbībās izdziedāja un izspēlēja dziesmas par šo tēmu, gatavoja savas lauku sētas modelīti, iepazinās ar lauku sētas sadzīvi, skābēja kāpostus, darināja skaistus trauciņus, kuros kāpostus lika iekšā un nesa mājās, devāmies arī izbraucienā uz Mini Zoo "Atomi", kur lauku sētas lopiņus satikām klātienē.

Otrajā nedēļā "Vasaras skoliņas" dalībnieki devās ekspotīcijā ar Vinniju Pūku. Šīs nedēļas laikā caur dažādiem uzdevumiem bērni iepazina A. A. Milna grāmatu "Vinnijs Pūks un viņa draugi", skandināja Vinnija Pūka izdomātās dziesmiņas, gatavoja dāvanas Ēzelītim, meklēja viņa pazudušo asti, iekārtoja pūču mājas kokos, izdziedāja, izspēlēja un izdejoja Vinnija Pūka tēmu, kā arī devās kopīgā ekspotīcijā. Abu nedēļu noslēgumā dalībnieki gatavoja saldu launagu un aicināja vecākus uz nelielu koncertu.

Paldies visām skolotājām par interesantām nodarbībām un kafejnīcai "Dzērves ligzda" par gardām pusdienām un launagu!